Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Sokołów Małopolski w liczbach

Geoportal Sokołów Małopolski
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sokołów Małopolski

Sokołów Małopolski, gmina w województwie podkarpackim, powiat rzeszowski.

Powierzchnia gminy Sokołów Małopolski wynosi 134 km2, zajmuje 882 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Sokołów Małopolski zamieszkuje 17 268 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 429 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Sokołów Małopolski wynosi 129, jest 623 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sokołów Małopolski. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sokołów Małopolski prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sokołów Małopolski.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sokołów Małopolski: 134882
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sokołów Małopolski: 0,151314
Lesistość w % w gminie Sokołów Małopolski: 24,01132
Ludność na 1 km2 w gminie Sokołów Małopolski: 129623
Liczba ludności ogółem w gminie Sokołów Małopolski: 17 268429
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sokołów Małopolski: 1,4560
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sokołów Małopolski: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sokołów Małopolski: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sokołów Małopolski: 4,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sokołów Małopolski: 66,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sokołów Małopolski: 671885
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sokołów Małopolski: 3,91121
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Sokołów Małopolski: 83,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sokołów Małopolski: 11165
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sokołów Małopolski: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sokołów Małopolski: 957,2386
Przedszkola bez specjalnych w gminie Sokołów Małopolski: 9254
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sokołów Małopolski: 259,12397
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sokołów Małopolski: 92,5894
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sokołów Małopolski: 3,2709
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sokołów Małopolski: 439707
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sokołów Małopolski: 4 410-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Sokołów Małopolski: 4 454-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sokołów Małopolski: 4 465-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sokołów Małopolski: 99,9289
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sokołów Małopolski: 84,7248
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sokołów Małopolski: 99,6272
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sokołów Małopolski: 93,8177
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sokołów Małopolski: 99,9258
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sokołów Małopolski: 81,7174

Źródłem danych statystycznych dla gminy Sokołów Małopolski jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sokołów Małopolski, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sokołów Małopolski. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.