Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sokołów Małopolski  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Sokołów Małopolski

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Sokołów Małopolski.

Mapa Geoportal Sokołów Małopolski
Mapa z granicą gminy Sokołów Małopolski

Dane urzędu

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskimul. Rynek 1Sokołów Małopolski, 36-050

Tel: 17 7729019 wewn. 28

Fax: 17 7729019

E-mail: ugim@sokolow-mlp.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Sokołów Małopolski: 1816113

Witryna: www.sokolow-mlp.pl

Władze lokalne: Burmistrz Andrzej Ożógugim@sokolow-mlp.pl

Aktualności z gminy Sokołów Małopolski

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Sokołowa Małopolskiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Sokołów Małopolski to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Sokołów Małopolski na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sokołowa Małopolskiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sokołowa Małopolskiego

Gmina Sokołów Małopolski w liczbach

Powierzchnia gminy Sokołów Małopolski*

134 km2

882 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Sokołów Małopolski*

17 268 mieszkańców

429 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Sokołów Małopolski*

129 mieszkańców na km2

623 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sokołów Małopolski

Geoportal Sokołów Małopolski prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Sokołów Małopolski

Jak powstał Geoportal gminy Sokołów Małopolski?

Geoportal Sokołów Małopolski powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Sokołów Małopolski, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Sokołów Małopolski umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Sokołów Małopolski

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sokołów Małopolski?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Sokołów Małopolski;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Sokołów Małopolski;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Sokołów Małopolski;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Sokołów Małopolski;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sokołowa Małopolskiego.
Informacje na Geoportalu Sokołów Małopolski

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sokołów Małopolski?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Sokołów Małopolski;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Sokołów Małopolski;
 • Rejestr MPZP Sokołów Małopolski;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Sokołów Małopolski;
 • Mapa Topograficzna gminy Sokołów Małopolski;
 • Mapa Solarna gminy Sokołów Małopolski;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Sokołów Małopolski;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Sokołów Małopolski

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sokołów Małopolski?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sokołów Małopolski.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Sokołów Małopolski łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sokołowie Małopolskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sokołowa Małopolskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Sokołów Małopolski, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sokołów Małopolski oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Sokołów Małopolski. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sokołowa Małopolskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sokołowa Małopolskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Sokołów Małopolski. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sokołów Małopolski.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sokołowie Małopolskim.

  Geoportal gminy Sokołów Małopolski posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Sokołów Małopolski. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sokołowie Małopolskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Sokołów Małopolski przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sokołowie Małopolskim.

  W Geoportalu Sokołów Małopolski przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Sokołów Małopolski. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sokołowie Małopolskim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Sokołów Małopolski zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Sokołów Małopolski, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Sokołów Małopolski oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Sokołów Małopolski.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Sokołów Małopolski. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Sokołów Małopolski są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Sokołów Małopolski podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Sokołów Małopolski.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sokołowie Małopolskim. W Geoportalu gminy Sokołów Małopolski udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sokołowie Małopolskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sokołów Małopolski.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Sokołów Małopolski. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Sokołów Małopolski dla mieszkańców

Geoportal Sokołów Małopolski jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sokołów Małopolski. Na mapie Sokołowa Małopolskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Sokołów Małopolski mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sokołów Małopolski. Korzystając z map Geoportalu gminy Sokołów Małopolski w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Sokołów Małopolski są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Sokołów Małopolski dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sokołów Małopolski dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować